O PRZEDSZKOLU

Przedszkole „Jacek i Agatka” rozpoczęło swoją działalność w 1997 r. Jest wpisane do ewidencji placówek niepublicznych pod numerem 89/PN.
Wszystkie placówki położone są w obrębie osiedla Kabaty, w spokojnych i bezpiecznych miejscach. Posiadają dobre warunki lokalowe.
Nasze placówki są otwarte od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00 – 18.00. Jednomiesięczna przerwa wakacyjna w przedszkolach przypada w miesiącu lipcu.
W przedszkolach panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola.

 

W ramach czesnego oferujemy:

 • 4 nielimitowane posiłki – I i II śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Profesjonalną opiekę pedagogiczną w godzinach 7.00 – 18.00.
 • Zajęcia programowe.
 • Język angielski dwa razy w tygodniu.
 • Zajęcia rytmiczne jeden raz w tygodniu.
 • Grupowe zajęcia logopedyczne jeden raz w tygodniu.
 • Przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania ze zwierzątkami – jeden raz w miesiącu.
 • Opiekę psychologa.

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

W ramach opłaty czesnego Przedszkole „Jacek i Agatka” oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające – 1 raz w tygodniu
 • Grupowe zajęcia logopedyczne – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia z psychologiem – 1 raz w tygodniu
 • Spotkania z muzyką – 1 raz w miesiącu
 • Spektakle teatralne w wykonaniu aktorów z teatru Baj i Bajka 1 raz w miesiącu
 • Warsztaty przyrodnicze – 1 raz w miesiącu
 • Spotkania z Akademią Przyrody – 1 raz w miesiącu

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Nauka pływania (dla chętnych) – 1 raz w tygodniu
 • Indywidualna terapia logopedyczna – 1 raz w tygodniu

TERMINY ZAJĘĆ

Język angielski

Poniedziałek – godzina 11.30
Piątek – godzina 12.00

Zajęcia rytmiczne

Środa – godzina 10.00

Zajęcia logopedyczne

Wtorek – godzina 9.30

Basen (dla chętnych)

Czwartek – godzina 10.30 wg listy

 

CENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 • Nauka pływania - 1 raz w tygodniu, 150 zł miesięcznie
 • Indywidualna terapia logopedyczna –-1 raz w tygodniu, 20 zł za zajęcia

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole „Jacek i Agatka” rozpoczęło swoją działalność w 1997 r. Jest wpisane do ewidencji placówek niepublicznych pod numerem 89/PN.
Wszystkie placówki położone są w obrębie osiedla Kabaty, w spokojnych i bezpiecznych miejscach. Posiadają dobre warunki lokalowe.
Nasze placówki są otwarte od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00 – 18.00. Jednomiesięczna przerwa wakacyjna w przedszkolach przypada w miesiącu lipcu.
W przedszkolach panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola.

 

W ramach czesnego oferujemy:

 • 4 nielimitowane posiłki – I i II śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Profesjonalną opiekę pedagogiczną w godzinach 7.00 – 18.00.
 • Zajęcia programowe.
 • Język angielski dwa razy w tygodniu.
 • Zajęcia rytmiczne jeden raz w tygodniu.
 • Grupowe zajęcia logopedyczne jeden raz w tygodniu.
 • Przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania ze zwierzątkami – jeden raz w miesiącu.
 • Opiekę psychologa.

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

W ramach opłaty czesnego Przedszkole „Jacek i Agatka” oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające – 1 raz w tygodniu
 • Grupowe zajęcia logopedyczne – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia z psychologiem – 1 raz w tygodniu
 • Spotkania z muzyką – 1 raz w miesiącu
 • Spektakle teatralne w wykonaniu aktorów z teatru Baj i Bajka 1 raz w miesiącu
 • Warsztaty przyrodnicze – 1 raz w miesiącu
 • Spotkania z Akademią Przyrody – 1 raz w miesiącu

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Nauka pływania (dla chętnych) – 1 raz w tygodniu
 • Indywidualna terapia logopedyczna – 1 raz w tygodniu

TERMINY ZAJĘĆ

Język angielski

Poniedziałek – godzina 11.30
Piątek – godzina 12.00

Zajęcia rytmiczne

Środa – godzina 10.00

Zajęcia logopedyczne

Wtorek – godzina 9.30

Basen (dla chętnych)

Czwartek – godzina 10.30 wg listy

 

CENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 • Nauka pływania - 1 raz w tygodniu, 150 zł miesięcznie
 • Indywidualna terapia logopedyczna –-1 raz w tygodniu, 20 zł za zajęcia